Nyolcadikosoknak

Kedves leendő diákunk! Örülünk, hogy erre a lapra találtál, ez már fél siker!

"Milyen lenne a világ szakemberek nélkül?" hallhatjuk a kérdést a reklámokban. Talán már Neked is megmozgatta a fantáziádat... Mi lenne, ha nem lenne informatikus, ha nem lenne Internet, számítógép, telefon...? Mi lenne, ha nem lenne közgazdász, pénz, bank, üzletek...? Mi lenne, ha nem lennének turisztikai szakemberek, nem lennének szállodák, éttermek, turisták...? A mi iskolánk három szakmai életutat és rengeteg szakmát kínál Neked, hogy nélkülözhetetlen legyél!

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi- számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)

Informatika és távközlés ágazat

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0612 12 02)
 • Szoftverfejlesztő és - tesztelő technikus (5 0613 12 03)

Turizmus-vendéglátás ágazat

 • Turisztikai technikus (5 1015 23 07)

Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • Ipai informatikai technikus (5 0714 04 05)

A felvételi eljárás rendje 
Az intézményben nem kell központi felvételi írásbeli vizsgát tenni.
A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, maximum 60 pont.
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető.

Ösztöndíj
Tanulóink a 9. évfolyamtól a minimálbérhez kötött mértékű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíj havonkénti összege az ágazati alapoktatásban a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 5%-ka.

Kollégium és étkezés
Kollégiumi elhelyezés az iskola közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Szép Ernő Középiskolai Kollégium 4 ágyas szobáiban biztosított.
A tanulók az ebédszünetben igénybe vehetik a kollégium menzáját.

A technikumi képzés
A technikumi rendszerben, az első két évben ágazati alapképzés történik. A 9. évfolyam végén különbözeti vizsga nélkül van átjárhatóság a technikum és a szakképző iskola között. Az ágazati alapképzés a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.
A technikumi képzés 5 éves, a diákok három közismereti tárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) tesznek érettségi vizsgát a 12. évfolyam végén, a 13. évfolyam végén érettségiznek idegen nyelvből és ekkor teszik le a technikusi vizsgát, ami egyben az ötödik érettségi tárgy.
Az érettségi és technikusi bizonyítvány birtokában a tanulók folytathatják a tanulmányaikat a felsőoktatásban, újabb szakmát szerezhetnek felnőttképzés keretében, vagy munkába állhatnak. 


Pénzügyi- számviteli ügyintéző képzés

Tanulmányi területkód: 0001
Beiskolázási létszám: 32 fő
Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01
Kimenet: Pénzügyi- számviteli ügyintéző technikusi szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

A szakma rövid bemutatása
A Pénzügyi- számviteli ügyintéző

 • pénzügyi és számviteli tudása révén aktív és meghatározó tagja lehet a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
 • kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
 • számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
 • elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
 • szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
 • a szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
 • egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
 • pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
 • szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
 • kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
 • felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A Pénzügy-számviteli ügyintéző végzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök:
Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Könyvelő (Analitikus), Bérelszámoló, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, Készlet- és anyagnyilvántartó, Iratkezelő, irattáros stb.

Kíváncsi vagy kisfilmünkre? Íme:


Turisztikai technikus  képzés
Tanulmányi területkód: 0002
Beiskolázási létszám: 16 fő
Ágazat: Turizmus- vendéglátás
A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07
Kimenet: Turisztikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 375 óra
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.
Egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság szükséges!

A szakma rövid bemutatása
A Turisztikai technikus

 • több területen találkozik a turistával, utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
 • marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít.
 • információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.
 • útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.
 • a turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében.
 • széleskörű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén.
 • a turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját.
 • a turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

A Turisztikai technikus végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: utazásszervező, tanácsadó


Informatika és távközlési ágazat

Tanulmányi területkód: 0003
Beiskolázási létszám: 32 fő
Ágazat: Informatika és távközlés
A képzés időtartama: 5 év
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

A szakképzés lehetséges kimenetei:

 • (5 0612 12 02) Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma rövid bemutatása

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi a számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja a munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
 • (5 0613 12 03) Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus

A szakma rövid bemutatása
Képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni.

 • a webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
 • csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával.
 • önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket.
 • munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával.
 • az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti.
 • szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.
A Szoftverfejlesztő- és tesztelő végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: szoftverfejlesztő technikus

 


Ipari informatikai technikus képzés

Tanulmányi területkód: 0004
Beiskolázási létszám: 16 fő
Ágazat: Elektronika és elektrotechnika ágazat
A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05
Kimenet: Ipari informatikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 225 óra
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.
Egészségügyi alkalmasság szükséges

A szakma rövid bemutatása
Az ipari informatikus

 • az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere.
 • alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése.
 • feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása.
 • olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre.
 • vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Kíváncsi vagy kisfilmünkre? Íme:

Tudtad, hogy...?
 • iskolánkban nem kell felvételizni, csak hozott pontok alapján is be lehet jutni? Nem kell más, mint a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzatai!
 • az informatikai és távközlési ágazaton belüli két szakján 9-10 évfolyamokon ugyanazt tanulják diákjaink? Sőt! 10. évfolyam után még szakot is változtathatsz!
 • informatika és távközlési ágazaton, illetve elektronika ágazaton Cisco papírokat is szerezhetsz a rendes tanórákon!
 • van egy igazi, iparban is használatos FANUC robot karunk? :)
 • kisiskola vagyunk. Mindenki ismer mindenkit és mindenről tudunk, figyelünk egymásra
 • iskolánkban már négy ágazat/szakma közül választhatsz?
 • nálunk megtanulhatod a Lego robotot, az Arduino-t és a Fanuc robotkart is programozni!
 • épületeink nagyon szép környezetben találhatóak
 • nálunk a Cisco R&S 1-2-3-4, ITE, és Linux Essentials tanúsítványokat ingyen szerzed meg?
Legfrissebb a Közgázból...
 
Jelentős változások előtt a KÖZGÁZ FM
Jelentős változások előtt a KÖZGÁZ FM class=
 
Pályaorientációs nap
Pályaorientációs nap class=
 
Karácsonyi vetélkedő a Közgázban
Karácsonyi vetélkedő a Közgázban class=
 
Mikulás apóka a Közgázt járta
Mikulás apóka a Közgázt járta class=
 
Turizmus-vendéglátás ágazat
Turizmus-vendéglátás ágazat class=
 
Informatika és távközlés ágazat
Informatika és távközlés ágazat class=
2022. január 28
péntek
2022. április 13
szerda
TOVÁBBI HíREINK
 
Jelentős változások előtt a KÖZGÁZ FM
Jelentős változások előtt a KÖZGÁZ FM class=
 
Pályaorientációs nap
Pályaorientációs nap class=
 
Karácsonyi vetélkedő a Közgázban
Karácsonyi vetélkedő a Közgázban class=
 
Mikulás apóka a Közgázt járta
Mikulás apóka a Közgázt járta class=
 
Turizmus-vendéglátás ágazat
Turizmus-vendéglátás ágazat class=
 
Informatika és távközlés ágazat
Informatika és távközlés ágazat class=
Partnereink
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
Főoldal
Friss >> HíreinkEseménynaptárCímkék
Iskolánk >> TörténetünkAz épületTablóinkTanárainkEredményeinkDokumentumok
Felvételizőknek >> NyolcadikosoknakÉrettségi után, nappaliÉrettségi után, levelezőFelnőttképzésTanfolyamokCISCO
Diákélet >> IskolaújságDiákönkormányzatFotóklubMa is tanultam valamitSzakmai blogTanulószoba
Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum © 2016 - 2021