Nyolcadikosoknak

Kedves leendő diákunk! Örülünk, hogy erre a lapra találtál, ez már fél siker!

"Milyen lenne a világ szakemberek nélkül?" hallhatjuk a kérdést a reklámokban. Talán már Neked is megmozgatta a fantáziádat... Mi lenne, ha nem lenne informatikus, ha nem lenne Internet, számítógép, telefon...? Mi lenne, ha nem lenne közgazdász, pénz, bank, üzletek...? Mi lenne, ha nem lennének turisztikai szakemberek, nem lennének szállodák, éttermek, turisták...? A mi iskolánk három szakmai életutat és rengeteg szakmát kínál Neked, hogy nélkülözhetetlen legyél!

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi- számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)

Informatika és távközlés ágazat

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0612 12 02)
 • Szoftverfejlesztő és - tesztelő technikus (5 0613 12 03)

Turizmus-vendéglátás ágazat

 • Turisztikai technikus (5 1015 23 07)

Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • Ipai informatikai technikus (5 0714 04 05)

A felvételi eljárás rendje 
Az intézményben nem kell központi felvételi írásbeli vizsgát tenni.
A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, maximum 60 pont.
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető.

Ösztöndíj
Tanulóink a 9. évfolyamtól a minimálbérhez kötött mértékű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíj havonkénti összege az ágazati alapoktatásban a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 5%-ka.

Kollégium és étkezés
Kollégiumi elhelyezés az iskola közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Szép Ernő Középiskolai Kollégium 4 ágyas szobáiban biztosított.
A tanulók az ebédszünetben igénybe vehetik a kollégium menzáját.

A technikumi képzés
A technikumi rendszerben, az első két évben ágazati alapképzés történik. A 9. évfolyam végén különbözeti vizsga nélkül van átjárhatóság a technikum és a szakképző iskola között. Az ágazati alapképzés a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.
A technikumi képzés 5 éves, a diákok három közismereti tárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) tesznek érettségi vizsgát a 12. évfolyam végén, a 13. évfolyam végén érettségiznek idegen nyelvből és ekkor teszik le a technikusi vizsgát, ami egyben az ötödik érettségi tárgy.
Az érettségi és technikusi bizonyítvány birtokában a tanulók folytathatják a tanulmányaikat a felsőoktatásban, újabb szakmát szerezhetnek felnőttképzés keretében, vagy munkába állhatnak. 


Pénzügyi- számviteli ügyintéző képzés

Tanulmányi területkód: 0001
Beiskolázási létszám: 32 fő
Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01
Kimenet: Pénzügyi- számviteli ügyintéző technikusi szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

A szakma rövid bemutatása
A Pénzügyi- számviteli ügyintéző

 • pénzügyi és számviteli tudása révén aktív és meghatározó tagja lehet a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
 • kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
 • számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
 • elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
 • szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
 • a szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
 • egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
 • pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
 • szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
 • kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
 • felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A Pénzügy-számviteli ügyintéző végzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök:
Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Könyvelő (Analitikus), Bérelszámoló, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, Készlet- és anyagnyilvántartó, Iratkezelő, irattáros stb.

Kíváncsi vagy kisfilmünkre? Íme:


Turisztikai technikus  képzés
Tanulmányi területkód: 0002
Beiskolázási létszám: 16 fő
Ágazat: Turizmus- vendéglátás
A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07
Kimenet: Turisztikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 375 óra
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.
Egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság szükséges!

A szakma rövid bemutatása
A Turisztikai technikus

 • több területen találkozik a turistával, utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
 • marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít.
 • információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.
 • útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.
 • a turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében.
 • széleskörű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén.
 • a turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját.
 • a turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

A Turisztikai technikus végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: utazásszervező, tanácsadó


Informatika és távközlési ágazat

Tanulmányi területkód: 0003
Beiskolázási létszám: 32 fő
Ágazat: Informatika és távközlés
A képzés időtartama: 5 év
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

A szakképzés lehetséges kimenetei:

 • (5 0612 12 02) Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma rövid bemutatása

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi a számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja a munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
 • (5 0613 12 03) Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus

A szakma rövid bemutatása
Képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni.

 • a webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
 • csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával.
 • önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket.
 • munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával.
 • az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti.
 • szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.
A Szoftverfejlesztő- és tesztelő végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: szoftverfejlesztő technikus

 


Ipari informatikai technikus képzés

Tanulmányi területkód: 0004
Beiskolázási létszám: 16 fő
Ágazat: Elektronika és elektrotechnika ágazat
A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05
Kimenet: Ipari informatikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány
A képzés időtartama: 5 év
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 225 óra
A képzés jellemzői: A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.
Egészségügyi alkalmasság szükséges

A szakma rövid bemutatása
Az ipari informatikus

 • az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere.
 • alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése.
 • feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása.
 • olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre.
 • vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Kíváncsi vagy kisfilmünkre? Íme:

Tudtad, hogy...?
 • iskolánkban nem kell felvételizni, csak hozott pontok alapján is be lehet jutni? Nem kell más, mint a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzatai!
 • az informatikai és távközlési ágazaton belüli két szakján 9-10 évfolyamokon ugyanazt tanulják diákjaink? Sőt! 10. évfolyam után még szakot is változtathatsz!
 • informatika és távközlési ágazaton, illetve elektronika ágazaton Cisco papírokat is szerezhetsz a rendes tanórákon!
 • van egy igazi, iparban is használatos FANUC robot karunk? :)
 • kisiskola vagyunk. Mindenki ismer mindenkit és mindenről tudunk, figyelünk egymásra
 • iskolánkban már négy ágazat/szakma közül választhatsz?
 • nálunk megtanulhatod a Lego robotot, az Arduino-t és a Fanuc robotkart is programozni!
 • épületeink nagyon szép környezetben találhatóak
 • nálunk a Cisco R&S 1-2-3-4, ITE, és Linux Essentials tanúsítványokat ingyen szerzed meg?
Legfrissebb a Közgázból...
 
Rendkívüli felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre
Rendkívüli felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre
 
Ballagás 2022.04.29
Ballagás 2022.04.29
 
KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék - hivatalos végeredm...
KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék - hivatalos végeredm...
 
DÖK nap 2022.04.13.
DÖK nap 2022.04.13.
 
Fordított nap az iskolában
Fordított nap az iskolában
 
Siker az informatikában
Siker az informatikában
TOVÁBBI HíREINK
 
Rendkívüli felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre
Rendkívüli felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre
 
Ballagás 2022.04.29
Ballagás 2022.04.29
 
KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék - hivatalos végeredm...
KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék - hivatalos végeredm...
 
DÖK nap 2022.04.13.
DÖK nap 2022.04.13.
 
Fordított nap az iskolában
Fordított nap az iskolában
 
Siker az informatikában
Siker az informatikában
Partnereink
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE
Főoldal
Friss >> HíreinkEseménynaptárCímkék
Iskolánk >> TörténetünkAz épületTablóinkTanárainkEredményeinkDokumentumok
Felvételizőknek >> NyolcadikosoknakÉrettségi után, nappaliÉrettségi után, levelezőFelnőttképzésTanfolyamokCISCO
Diákélet >> IskolaújságDiákönkormányzatFotóklubMa is tanultam valamitSzakmai blogTanulószoba
Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum © 2016 - 2021