SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/016 | 4200 Hajdúszoboszló, Göncy Pál u. 17.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • moodle
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Beiskolázás

Beiskolázás

beiskolázás

A Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

felvételi tájékoztatója

a 2022/2023. tanévre

 Az iskoláról röviden

Iskolánkban, a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikumban 1971 óta folyik magas színvonalú szakmai oktatás. A lelkes, szakmailag naprakész pedagógusok és a kiváló tárgyi felszereltség eredményeképpen tanulóink szép eredményeket érnek el a szakmai versenyeken és az érettségi, valamint a szakmai vizsgákon is. A munkaerőpiacon keresett szakmákat kínálunk, de a nálunk végezett fiatalok nemcsak a munka világában, hanem a felsőoktatásban is megállják a helyüket. A versenyszférával együttműködve folyamatosan frissítjük a szakmai ismereteinket, hogy tanulóink mindig aktuális, gyakorlati tudáshoz juthassanak. Iskolánkat családias légkör jellemzi, a tanulás mellett számos programot – kirándulásokat, vetélkedőket, üzemlátogatásokat stb. - szervezünk, mert fontosnak tarjuk, hogy amellett, hogy a tanulók megszeretik és elsajátítják az általuk választott szakmát, jól is érezzék magukat nálunk.

A felvételi eljárás rendje 

Az általános iskola 2023 február 22-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak valamint az Oktatási Hivatalhoz.

A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik.

Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, maximum 60 pont.

A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető.

 Ösztöndíj

A juttatások alapja már nem a legkisebb munkabér (minimálbér), hanem az „ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege”. 2022.01.01-én ez az összeg 100.000 Ft /fő. Az ösztöndíj tehát a 9-10. évfolyamon a vetítési alap 8%-a , azaz 8 000 Ft.

Kollégium és étkezés

Kollégiumi elhelyezés az iskola közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Szép Ernő Középiskolai Kollégium 4 ágyas szobáiban biztosított.

A tanulók az ebédszünetben igénybe vehetik a kollégium menzáját.

A 2023/2024. tanévben meghirdetett szakmák:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi- számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)

Informatika és távközlés ágazat

 • Szoftverfejlesztő és - tesztelő (5 0613 12 03) vagy
 • INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS (5 0612 12 02)

Turizmus-vendéglátás ágazat

 • Turisztikai technikus (5 1015 23 07)

Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • Ipari informatikai technikus (5 0714 04 05)

 

 Pénzügyi- számviteli ügyintéző képzés

Tanulmányi területkód:          0001

Beiskolázási létszám: 28 fő

Ágazat:                                   Gazdálkodás és menedzsment

A szakma azonosító száma:   5 0411 09 01

Kimenet:                                 Pénzügyi- számviteli ügyintéző technikusi szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány

A képzés időtartama:             5 év

A képzés jellemzői:                A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.

A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

A szakma rövid bemutatása

A Pénzügyi- számviteli ügyintéző

 • pénzügyi és számviteli tudása révén aktív és meghatározó tagja lehet a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
 • kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
 • számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
 • elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
 • szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
 • a szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
 • nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
 • egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
 • pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
 • összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
 • szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
 • kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
 • felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A Pénzügy-számviteli ügyintéző végzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök:

Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Könyvelő (Analitikus), Bérelszámoló, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, Készlet- és anyagnyilvántartó, Iratkezelő, irattáros

Turisztikai technikus képzés

Tanulmányi területkód:          0002

Beiskolázási létszám: 14 fő

Ágazat:                                   Turizmus- vendéglátás

A szakma azonosító száma:   5 1015 23 07

Kimenet:                                 Turisztikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány

A képzés időtartama:             5 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 375 óra

A képzés jellemzői:                A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.

A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

Egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság szükséges!

 

A szakma rövid bemutatása

A Turisztikai technikus

 • több területen találkozik a turistával, utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.
 • marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat szervez, értékesít.
 • információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.
 • útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.
 • a turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében.
 • széleskörű és naprakész tudással rendelkezik szakterületén.
 • a turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját.
 • a turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel.

 

A Turisztikai technikus végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: utazásszervező, tanácsadó

 

INFORMATIKA-TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

(INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMLETETŐ TECHNIKUS vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus  képzés)

 

A szakirány kiválasztása 11. évfolyamon

Tanulmányi területkód:          0003

Beiskolázási létszám: 28 fő

Ágazat:                                   Informatika és távközlés

A szakma azonosító száma:   5 0612 12 02

Kimenet:                                 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusi szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány

vagy

 

A szakma azonosító száma:   5 0613 12 03

Kimenet:                                 Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusi szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány

 

Egyéb megszerezhető végzettség: Cisco CCNA 1-4 és ITE oklevelek

A képzés időtartama:             5 év

A képzés jellemzői:                A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.

A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

 

Az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikusi szakma rövid bemutatása

 • csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt.
 • informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.

 

A végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

 

A Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusi szakma rövid bemutatása

 • képes webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni.
 • a webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
 • csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával.
 • önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket.
 • munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával.
 • az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti.
 • szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

 

A Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusi végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakör: szoftverfejlesztő

 

Ipari informatikai technikus képzés

 

Tanulmányi területkód:          0004

Beiskolázási létszám: 14 fő

Ágazat:                                   Elektronika és elektrotechnika ágazat

A szakma azonosító száma:   5 0714 04 05

Kimenet:                                 Ipari informatikai technikus szakmai bizonyítvány és érettségi bizonyítvány

A képzés időtartama:             5 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 225 óra

A képzés jellemzői:                A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesz.

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.

A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy.

Egészségügyi alkalmasság szükséges!

 

A szakma rövid bemutatása

Az ipari informatikus

 • az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere.
 • alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése.
 • feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása.
 • olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre.
 • vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Az ipari informatikus végzettséggel betölthető leggyakoribb munkakörök: Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus, Számítógép hálózat- és rendszertechnikus


Partnereink

 • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi És Iparkamara
 • KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
 • Belügyminisztérium
SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

   4200 Hajdúszoboszló, Göncy Pál u. 17.

  • Telefon: +3652362925

   E-mail: titkarsag@kghsz.berettyoujfaluiszc.hu

   OM azonosító: 203030/016


  2023Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum